ประวัติผู้ก่อตั้งลอฟท์เกม

อัจฉริยะ อิศรานุวัตร
(อัจ ลอฟท์เกม)

เกิด : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2527 (39 ปี) ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
สัญชาติ : ไทย
ศิษย์เก่า : โรงเรียนประภามนตรี บางนา / โรงเรียนโสมาภานวมินทร์ / โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 / วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาชีพ : บล็อกเกอร์ เกมเมอร์ พนักงานบริษัทเอกชน
มีชื่อเสียงจาก : ลอฟท์เกม - LOFTGAME / บล็อกนายอัจ - BLOG9AUD / แอดมินกลุ่ม PlayStation
เว็บไซต์https://www.loftgame.me/

อัจฉริยะ อิศรานุวัตร ชื่อเล่น อัจ หรือ อัจ ลอฟท์เกม (เกิด 8 ตุลาคม พ.ศ. 2527) เป็นบล็อกเกอร์ นักเขียน และเกมเมอร์ชาวไทย เป็นผู้ก่อตั้ง ลอฟท์เกม - LOFTGAME เพจและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบทความรีวิวสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับเกม ไอที อีสปอร์ต และไลฟ์สไตล์ ปัจจุบันทำหน้าที่บริหารงาน และบรรณาธิการบริหาร ลอฟท์เกม มีเดีย ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

ประวัติ

"อัจ ลอฟท์เกม" เกิดและโตในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน บ้านเดิมอยู่ ซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วัยเด็กได้ศึกษาที่โรงเรียนประภามนตรี บางนา ถนนบางนา - ตราด ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นช่วงปลายปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายบ้านพักมาอาศัยอยู่บริเวณแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่โรงเรียนโสมาภา 2 (โสมาภานวมินทร์) ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ในปี พ.ศ. 2542 ศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ในปี พ.ศ. 2547 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพขณะกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โดยระหว่างศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 ได้ถูกทางวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอชื่อเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2547 มีโอกาสเข้าคารวะและรับรางวัลจาก ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

ภาพขณะรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ แบบ Part Time ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาอมรวิวัฒน์ จุด 2 ในปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2551 และได้ย้ายมาทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมในประเทศจนถึงปัจจุบัน

ก่อตั้ง ลอฟท์เกม - LOFTGAME

อัจฉริยะ (อัจ ลอฟท์เกม) ได้ก่อตั้ง ลอฟท์เกม มีเดีย ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นชื่อในการทำสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังไม่ได้จดทะเบียนในนามบริษัทจำกัด เริ่มต้นก่อตั้งจากการถูกชักชวนจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ วงการไอที และวงการเกม ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นผู้ดูแลกลุ่ม PlayStation Portable (PSP Thai) และผู้ดูแลกลุ่ม PlayStation 4 และตนเองมีความรักและชื่นชอบในการเล่นเกมอยู่เดิม ประกอบกับพอมีความรู้ด้านการเขียนบทความและจัดทำเว็บไซต์มาก่อน จึงได้ก่อตั้งเพจ ลอฟท์เกม - LOFTGAME บนเว็บไซต์ และเพจ Facebook ในวันเดียวกัน

ขณะกำลังสร้างเว็บไซต์ เดือนธันวาคม 2561

ต่อมาในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 เขาได้มองหาผู้ที่มีความรักและความชื่นชอบต่อวงการเกมและไอทีเช่นเดียวกัน จึงได้ชักชวน เศรษฐวุฒิ หรือ แบงค์ รุ่งเรืองประเสริฐ มาร่วมงานด้วย และได้ทำงานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน