สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก
สหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตนานาชาติ (IESF) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ WESCO (World Esports Consortium) เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในเวทีโลก

โดย MOU ฉบับนี้ลงนามโดยประธาน IESF Mr.Vlad Marinescu และ Mr. Daniel Cossi ประธานของ WESCO ในข้อตกลงนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ Esports มีความร่วมมือกันแนบแน่นทุกภาคส่วน

Mr. Vlad Marinescu ประธาน IESF แถลงว่า

“บันทึกความเข้าใจนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการผสมผสานของ Esports เป้าหมายของเราที่ IESF คือการผสมผสานการทำงานร่วมกันและการยอมรับ ข้อตกลงนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ฉันขอแสดงความยินดีและขอบคุณ Mr. Cossi ที่ให้การสนับสนุน Esports ในตอนนี้ WESCO และ IESF จะทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เรารอคอยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับ IESF เพื่อปกป้องนักกีฬา Esports สร้างความมั่นใจในสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพร่างกายเช่นกันและยังได้รับการยอมรับจาก Esports ว่าเป็นกีฬาระดับโลกผ่านทางสหพันธ์นานาชาติและระดับประเทศผ่านสมาคมแห่งชาติและเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้านการกีฬาของแต่ละประเทศ”

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ครั้งใหญ่ใหญ่ ที่ IESF นำมาใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นเอกภาพสำหรับระบบนิเวศของ Esports ซึ่งจะรวมถึงความสนใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้ Esports บรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะกีฬาและอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น