RAZER ให้สัญญาสนับสนุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพันธมิตรธุรกิจต่อสู่กับ COVID-19RAZER ให้สัญญาสนับสนุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพันธมิตรธุรกิจต่อสู้กับ COVID-19

Razer™, แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกสำหรับนักเล่นเกมได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อผ่านสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกินจาก Coronavirus (COVID-19)

Razer จะปรับใช้เงินมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ผ่านธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ Razer Gold , Razer Fintech และ zVentures โดยกองทุนดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าถึงระบบ Ecosystems ทั้ง Hardware , Software และ การบริการต่างๆที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 80 ล้านคนทั่วโลก เพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจเชิงบวกผ่านพันธมิตรต่างๆ

Razer Co-Founder คุณ Min-Liang Tan กล่าวว่า “มีผลกระทบมากมายที่เกินจาก COVID-19 ในเศรษฐกิจโลกและมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกคน เรามองเห็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรา คือ การเริ่มต้นสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบ Ecosystem”

การสนับสนุนต่างๆจะผ่านธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ


  • Razer Gold

หนึ่งในสกุลเงินเสมือนจริงสำหรับ Digital content ที่รวมถึงเกมและความบันเทิงต่างๆที่มีให้เลือกมากกว่า 3.4 ล้านช่องทาง ใน 130 ประเทศทั่วโลก Razer Gold จะช่วยพันธมิตรต่างๆผ่านการสนับสนุนทางด้านการตลาดและมาตรการบรรเทาเกี่ยวกับกระแสเงินสด ส่วนลดต่างๆ รวมถึงลดระยะเวลาการชำระเงินคืนจาก 30 วัน เป็น 15 วัน อีกทั้ง Razer จะสำรวจโอกาสเพื่อเพิ่มการลงทุนอื่นๆในช่องทางต่างๆของพันธมิตร

  • Razer Fintech

Razer Fintech เป็นหนึ่งในเครือข่ายการชำระเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการดำเนินชำระเงินมากกว่า พันล้านดอลลาร์ นับแต่ก่อตั้งขึ้นใปปี 2561

Razer Fintech จะช่วยเหลือร้านค้าต่างๆรวมถึงคู่ค้าใหม่ ผ่านการยกเลิกค่าธรรมเนียมและปรับแต่งการสนับสนุนทางด้านการตลาดสำหรับบริการที่จำเป็นและธุรกิจทางด้านออนไลน โดย Razer Pay จะเสนอแพ็คเกจพิเศษเพื่อช่วยเหลือการลงทุนกับ startups ทั้งการส่งเสริมการขายรวมถึงส่วนลดต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของ Razer Fintech ที่ได้ประกาศโดย Singapore FinTech Association (SFA) และ Monetary Authority of Singapre ในวันที่ 8 เมษายน 2563

Razer Fintech และ SFA จะร่วมมือกันแก้ปัญหาหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1. ช่วยเหลือกลุ่มธุจกิจ Fintech 2. การลดต้นทุนธุรกิจ 3. อำนวนความสะดวกทางด้านการขาย 4. กระตุ้นการจัดหาเงินทุน

  • zVentures

zVentures คือกิจกรรมการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Razer ที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัท ที่มีเทคโนโลยีที่ทุ่มเทเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 หรือสนุบสนุนช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร เครื่องดื่ม การขนส่ง และสุขภาพ

Razer จะดำเนินการตามมาตรการที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ จะสามารถต่อสู้และกลับมาเข้มแข็งจากการระบาดของ COVID-19 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ covid19-support@razer.com

ไม่มีความคิดเห็น